Kalite Yaklaşımımız ve Politikamız

Kalite Yaklaşımımız 
Kalite üzerine yoğunlaşarak süreçlerin düzenli olarak iyileştirilmesi ve gözden geçirilmesini esas alan yönetim anlayışı ile İdeal, tüm faaliyet koordinasyonunu kalite bilinciyle planlar.
 
Ekip çalışmasını destekleyen, saygı temelli yönetim felsefesinde, stratejilerini hizmet standardını arttırarak daha iyi hizmet vermek üzerine kurgular. Kurumsal amaçların tümü, kurumun vizyon ve misyon değerlerine, sektörün gelişen ve değişen dinamiklerine uygun şekilde gerçekleştirilir.
 
İdeal A.Ş'nin, işlevsel sonuç almayı amaçladığı tüm çalışmalarının odağında insan vardır. Çünkü İdeal, kurumun kalitesiyle, insan kaynakları desteğini birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görür. 
 
Kalite Politikamız 
Hızlı tüketim, diyabet ve OTC sektöründe gücümüzün devamlılığını sağlayarak hedeflerimize ulaşabilmek; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplum beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek ve onları memnun edebilmek için;
 
• Kalite Yönetim Sistemleri ve yasal mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi sağlayarak, kurumsal yapımızı güçlendirmeyi,
 
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek gerekli yatırımları sağlamayı ve kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 
• Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 
• Kaliteden ödün vermeden hedefler doğrultusunda planlı ve sistematik çalışarak verimliliği arttırmayı, yapılan yenilikçi çalışmalar ile hızlı tüketim, diyabet ve OTC sektöründe katma değer     yaratmayı,
 
•  Faaliyetlerimiz ile ilgili potansiyel riskleri önceden belirleyerek, çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı,
 
•  Firmamız ve tüm paydaşlarımızın bilgi güvenliğini sağlamayı, potansiyel risklerin önüne geçerek risk yönetimini gerçekleştirerek iş sürekliliğini ve verimliliğini maksimum seviyede tutmayı
 
• Ulusal gelişime katkı sağlamak adına sadece yaptığımız iş ile değil; gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile de sektörde örnek olmayı,
 
• Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,
 
• Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı,
 
• Çevre ile ilgili tüm riskleri değerlendirerek, çevreye verilebilecek muhtemel zararların önüne geçmeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı,
 
• Çok yönlü iletişimi sağlayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm paydaşlarımızın güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi
 
TAAHHÜT EDERİZ.